Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ . .yerf°r<l die hand, wier stil gebaar Een luistrend oor gaf aan de opeengedrongen schaar 1 \ ersteend die borst, die bruiste en gloeide O, .. . an rein en krachtig pinkstervuur,

Of uit wier diepe bron de «choone tale vloeide „ Van waarheid, eenvoud en natuur!

Gezonken t wijze hoofd, dat wy onmisbaar achtten, In schaduw van wiens breede kroon,

M' «yheid bl0eide en Praalde « schoonDe befde en roem van twee geslachten!

J«] «ondaar was zijn naam als de onze. Ilij was stofl ,, UlJ j?,ad zlJn deugden en gebreken . .

Maar Christus zal zijn oordeel spreken,

J T ëTf Slechts dankbre liefd* en lot Hij heeft den vollen dag gewerkt, geleefd, geleden,

Gelouterd door zijn God, den goeden strijd gestredenIn ryken geestesbloei, in groote reednaarskracht, ' Jiewaard door bijna zestig lenten,

Gewoekerd met zijn tien talenten,

in wèl ten emde toe zijn eedle taak volbracht kT TST Te'en;eel-, En een volk in rouwe u w . SCl;tbren oode Tlert' als om zijn asch vereend

eet om waar stü voor God, een traan van eeuwge trouw# Den zalige, wordt nageweend ....

O, Vaderlandsche Kerk, gij hebt uw kroon verlorenHij, onze glorie in den Hee?, 1

Was ook uw sieraad, liefde en eer.

Gi] hadt Hem Vel wdig8t * °w voren.

T 'r woL - , * ? lMan' dle S'ren, kracht en vlijt Een werk, zijn leren lang, Verbroe-lring, heeft gewiidWiens aêm verzoenend blies op 't vnur der oude veetin Die midden in den strijd, een held Jes vredes stond' ? ,°ds 1'efderaad roer allen heeft verkond ' . „^aar ' goed« re<;ht VKn 't goec. geweten 1

On7« eeTg °°rd' $U W«,heid' «"»* licht, v, . , wijzende op zijn schoone ieuze:

'l)en b iktn'VtCedS Zwoord «ijacr keuze: JJen blik op t eenig kruis gerijht.

Rij hadt Hem lief, gelijk uw eêlste, uw beste ■ar ï. ^bruten, die armijnsche faam

'' Tot eearrva7!imetnienweD?,an8™ehtkronen lot eer van de eeniggrooten Naam.

Wiens woord, dat wijzen trof en Jdnderlr.ns onfa/aeris

Sluiten