Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ne ziele aan stof en aard en school en strijd ontyocrdo,

d. ■»«

Want machtig, mmlijk en verheven,

Profeet der Toekomst en Apostel Tan zijn g ,

Zoo stond Hij trouw m kerk en 1°™"

Man van geloof en liefde en hope in eiken strgd.

De narduszalf der schoonste taal,

Vervullende de tempelzaal Met eeuren van geloof en liefde en vrede en zegen. Als ruischende over 's Heilanda voet,

Of hnlde van een rijk gemoed.

En heerlijke offerand, ten bomer opgestegen!

't Was" ziiner schoone ziel ontroerend liefdeblntc,

LeVnStteefteot heeft haar waarde

In onzes Hoeren koninkrijk 1

Maar i. ■«« d»

Oio hoiYielcraftf v&n t wooru, gh* neu j

■sta fc ra istts&spi*

Want diep in 't hart alleen wordt taal en toon geboren Dier Christenprofetie, die stille wondren doe ,

En als de waarheid dringt in de ooren,

Ik eer die lauwerkroon; zij is bi, t kruis ontloken En zij droeg vrucht voor Jezus kerkl

° K«'fc ==»ifT'.'!nk2.»»

8 Ja meer! glad. »olgd» eoo greot. «haar.

Beroofd, bedroefd eens V*dera baar.

Sluiten