Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Die zahlreichen Untersuchungen des Gesichtswinkels er„ gaben nun weiter, dass, auch unter den nach Retzius ortho„gnathen Vólkern, sich gar nicht selten, ja in einem für

„manche Völker und Stamme hohen Prozentsatz prog-

„nathe Individuën fanden. (Ranke II, 211.)

Gemeten volgens Cloquet vindt men in het algemeen een verschil van 72 — 56» (Hottentotten). Hoe weinig dit echter beteekent, blijkt wel alleen reeds hieruit, dat, volgens de nasporingen van Jacquart, ditzelfde verschil van 16» ook onder de beschaafde bevolking van Parijs gevonden wordt.

ƒ. Op allerlei wijzen heeft men beproefd de menschheid in rassen te verdeelen. Tot nu toe echter met dit gevolg, dat het geen verdeelingen zijn, of liever niet zoodanige, die op de werkelijke menschen met genoegzame juistheid van toepassing zijn. Behalve de reeds vermelde punten heeft men ook het haar als grondslag van zulk een verdeeling gebruikt. (J. G. Saint Hilaire, Pred. Müller, E. H&ckel.)

Hoofdafdeeling

Onderafdeelingen.

Rassen.

a. 4 lagere rassen. 1°. Hottentotten 2°. Papoea's. 3°. Afrik. Negers 4°. Kaffers.

b. 8 hoogere rass. 1°. Australiërs. 2°.Hyperboreërs of Arktikers. 3°. Amerikanen. 4°. Maleiers. 5°. Mongolen. 6°. Drawidiërs. 7°. Nubiërs. 8°. Middellanders.

I. Wolharigen. Haren wolachtig ;

doorsnede: lang-rond. (Ulotriches.)

II.Sluikharigen (Lissotriches.)

Haren niet eigenlijk wolachtig ;

doorsnede: cirkelrond.

A. Bundelharigen. Hoofdhaar in kleine bosjes

groeiend, ongelijkmatig over het hoofd verdeeld.

B. Vliesharigen.

Haren gelijkmatig over het hoofd verdeeld.

A. Stijfharigen.

Hoofdhaar geheel glad en

stijf, niet gekroesd.

B. Geloktharigen. Hoofdhaar min of meer gelokt , baard meer ontwikkeld.

Sluiten