Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ BIADZ.

TWEEDE BOEK.

GEOLOGIE.

51—60 HOOFDSTUK VII. INLEIDING.

51 Bepaling van geologie 87

52—60 Indeeling der geologie 87

52 Petrografie of leer der gesteenten 87

53—55 Scheikundige geologie 87

56— 57 Dynamische geologie 90

58—59 Bouwkundige geologie 91

60 Geschiedkundige geologie 93

61—109 HOOFDSTUK VIII. PETROGRAFIE.

61—68 jllgenicrne liegrippen 95

61 Massief- en sedimentgesteenten; Enkeltoudige- e« gemengde gesteenten 95

62—63 Mechanische en chemische sedimenten 96

64 Overgangsgesteenten 97

65 Toevallige bestanddeelen der gesteenten 97

66 Nader verschil tussclien mineralen en gesteenten 9d

67 Verschillende structuur der gesteenten 98

68 Verschillende textuur der gesteenten 99

G9 Indeeling der gesteenten.

70—101 A. KRISTALLIJNE GESTEENTEN 101

70-79 I. ENKELVOUDIGE KRISTALLIJNE GESTEENTEN.

70 Steenzout (Bergzout) 101

71 Kalksteen 101

72 Dolomiet 103

73 Mergel 103

74 Gips; Anhydriet 104

75 Kwartsiet; Ktezelschiefer; Kiezelsinter 104

76 Hoornblenderots 106

77 Serpentijn 106

'78—79 Kolengesteenten .» 106

80—101 II. GEMENGDE KRISTALLIJNE GESTEENTEN.

80—95 a. llassiefgcsteenten 95

80 Algemeene eigenschappen en kenmerken 109

81 — 82 Indeeling der raassiefgesteenten 110

Sluiten