Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waaronder ook de kolen, enz. begrepen zijn. Nu komen die ertsen dikwijls in betrekkelijk groote hoeveelheid voor zonder dat zij den naam van mineralen verliezen, ofschoon men ze alsdan wel als ertsgesteenten aanduidt. Daarentegen worden kolen en dergelijke producten, ofschoon zij tut de stoffen van organische afkomst moeten gerekend worden, in het dagelijksch leven onder de mineralen gerangschikt of, meer logisch, als enkelvoudige gesteenten beschouwd (koolgesteenten), waarbij zij ook in dit werk (ยง 78) zullen worden behandeld.

Sluiten