Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1*. er ontslaat onmiddellijk een groot aantal kleine scheuren in het mineraal, die van het punt uitgaan waar de drukking wordt uitgeoefend; daarbij springen stukjes mineraal weg meestal met een zeker knetterend geraas. De stof is dan bros. Dit geval komt bij de meeste mineralen voor, o. a. zeer goed bij zinkblende;

2®. de druk plant zich niet veel verder voort dan tot zoover het mes indringt. Er ontstaan geen scheuren, maar het mineraal vervalt door den druk tot een poeder dat niet wegspringt. Men zegt dan dat het mineraal week is. Deze eigenschap vertoonen verschillende ertsen b. v. koperglans, cinnaber, antimoonglans;

3C. de druk plant zich slechts juist zoover voort als het mes indringt. Er ontstaat geen poeder, de deelen wijken enkel uiteen. Dit geval is zeer zeldzaam en komt o. a. bij zilverglans voor; men noemt dergelijke mineralen snijdbaar.

SOORTELIJK GEWICHT.

§ M9. Niet alle stoffen zijn even zwaar. Als eenheid van gewicht (gram) heeft men aangenomen dat van een kubieken centimeter zuiver water bij een bepaalde temperatuur en dampkringsdrukking. Is nu eenzelfde hoeveelheid van een zekere stof b. v. viermaal zwaarder dan de genoemde eenheid, dan zegt men dat die stof een soortelijk gewicht = 4 bezit.

Er zijn verschillende wijzen om het S. G. van sloffen te bepalen. Voor mineralen kan men als de slukjes niet al te klein zijn de volgende methode bezigen. Men neme een zeer klein bekerglaasje waarvan de bovenrand is afgeslepen en dat bedekt kan worden door een plaatje matglas. Dit wordt met gedistilleerd water gevuld en het plaatje er zoo overheen geschoven dat geen luchtbellen in het bekerglaasje zichtbaar zijn.

Men wege nu op een goede balans:

1®. het stukje mineraal afzonderlijk; het gewicht zij a;

2C. het mineraal en het met water gevulde bekerglaasje (met het plaatje) te samen naast elkaar; hel gewicht zij b.

Vervolgens doet men het mineraal in het glaasje, waardoor er water uitloopt; het plaatje wordt er weer over geschoven zorg dragende dat geen lucht in het bekerglaasje blijft, dit laatste voorzichtig doch goed afgedroogd en 5e. het gewicht c bepaald van hel glaasje met het mineraal er in, en met het plaatje bedekt.

Men zal vinden dat c minder is dan b, en het verschil b—c is natuurlijk juist dal van een hoeveelheid water, die dezelfde ruimte inneemt als het stukje

Sluiten