Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EDELGESTEENTEN.

§ 48. Groepeering der doorzichtige edelgesteenten en kenmerkende eigenschappen.

Het komt niet met de strekking en de verdere inrichting van dit werk overeen een uitvoerige beschrijving te geven van alle mineralen, die op een of andere wijze tot versiering dienen, de wijze van slijpen enz.; zells kunnen niet alle methoden worden aangegeven die worden aangewend ter onderlinge onderscheiding.

Toch scheen het mij gewenscht het onderwerp niet geheel onbesproken te laten, ofschoon ik mij daarbij zal bepalen tot de oplossing der vraag: «Gegeven een al of niet geslepen — maar ongezetten — steen, vrage uit te maken of de daaraan toegekende naam al dan niet juist is;" met andere woorden: »0p welke wijze herkent men verwisselingen?" Het zoeken naar den werkelijken naam is daarbij dus niet strikt noodig, al zal die ook in vele gevallen van zelf gevonden worden.

Uit den aard der zaak zal men met name bij geslepen steenen, waarmede men het meest te doen heeft, geen hardheidsproeven mogen nemen en hoewel dit soms last kan veroorzaken heeft men gelukkig een ander middel, waardoor men in vele gevallen in staat zal zijn de bovengestelde vraag op te lossen: n. 1. het soortelijk gewicht.

In de onderstaande tabel zijn de voornaamste doorzichtige edelgesteenten en zoogenoemde halfedelgesteenten opgegeven in volgorde van het soortelijk gewicht, waarbij ik ze naar hun waarde in vijf klassen verdeeld heb, die door verschillenden druk zijn onderscheiden.

Sluiten