Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§

34, 7 cinnaber

cinnamon stone Cipollin 48 eitrien clarté clay-rock clay-shale clay-slate cleavage clinkstone clivage

12 cohesie

colonne 6 combinaties

114 concordantie

100 concretie cóne, cone

conformability conglomerat! t

contiguous rock copper

corindou

Zinnober, Cinnabarit, Mercurblende,

cinnabar; cinabre. m.

hessoniet.

kalkgliuimerschiefer.

D. E. F.

helderheid.

kleisteen.

schieferklei.

kleischiefer.

valsche schiefering.

fonoliet.

splijtbaarheid; cliv. fausse = valsche schiefering; surfaces de cliv. = voeg vlakken.

Cohasion; cohesion (E. F).

ertszuil.

Concordanz, gleichförmige Lagerung; conformability; concordance, strat. concordante.

concretion. D. E. F.

kegel (meest van vulkanen); cóne de déjection = gruiskegel = cone of delritus; laleral cone = flankkrater (zie krater).

concordantie.

Conglomerat, Puddingstein; conglomerate, pudding stone; conglomerat, poudingue. m.

nevengesteente.

koper; c. glance = koperglans; c. pyrites = koperkies; grey c. = vaalerts; peacock ore = met oxyd en carbonaat beslagen koperkies; purple c. ore = bontkopererts; red oxyde of c. = roodkopererts. korund.

Sluiten