Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De cirkel s z wordt gewoonlijk geprefereerd boven de streek als in: 116) sta, 117) tasch, 118) snaak lig) snik, 120) deksels, 121) opzoek, 122) maaksel 123") Amstel, 124) maximum.

In dergelijke woorden wordt de klinker steeds in verband met den streek-medeklinker gelezen; de cirkel kan niet gevokaliseerd worden. ^

De cirkel aan het begin van een woord wordt altijd het eerst gelezen, aan het einde altijd het laatst: 125) kas, 126) sak, 127) raas, 128) serie, 129) zeer, 130) pas, 131) sap, 132) schim, 133) schiks, 134) zoom, 135) mis, 136) wijs, 137) jas, 138) socialisme.

Dit cirkeltje is zuiver te schrijven, niet met allerlei ornamenten als 139).

Er zijn eenige gevallen waar de streek s. z. gebruikt moet

worden.

Bevat een woord geen andere consonanten, zoo wordt steeds de s. z. streek gebruikt; dit is een natuurlijk uitvloeisel van het hierboven gezegde dat de cirkel niet kan worden gevokaliseerd 140) aas, kan niet anders geschreven worden en het zal met bij U opkomen, dit te willen schrijven 141) ) voorts: 142) yze, 143) eisch, 144) zoo, 145) was, 146) zeeziek.

Ook wanneer een woord met een klinker begint, gevolgd door s-z, moet de streek worden aangewend; 147) esp, 148) Assam, niet 149) want daar staat zeep, of 150) want dat beteekent saam; voorts: 151) ezels, 152) wissel, 153) Yssel, 154) Yszee, 155) ijsel, 156) Zeeuw, niet 157); 158) zeeuwsche; vergelijk verder 159) sijs en ióo) zeis. waar gij door uw streek medeklinkers oog nader kunt aangeven, of een s dan wel een z wordt gehoord.

Ten slotte is de streek s.z, te gebruiken, waar een finale s.z. wordt gevolgd door een klinker 161) ruzie, 162) auctie, 163) slaafsche, 164) massa.

Is dit enkelvoudige cirkeltje een zeer bruikbare vorm, even bruikbaar mag de dubbele cirkel genoemd worden, die geheel

Sluiten