Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die afwijking van den oorspronkelijkea vorm voor uw geestesoog te ontwerpen en op het papier weer te geven.

De ns-cirkel kan echter in één geval, wèl in het midden van een woord gebruikt worden, n.1. wanneer daarop volgt de toonlooze lettergreep en; in zulke gevallen kunt gij den nscirkel, en ook den s-cirkel met een haaltje vervolgen, om en uit te drukken: 115) clam 116) dansen, 117) das, 118) dassen; was die regel er niet, dan zoudt gij moeten schrijven 119).

Voorts: 120) tusschen, 121) menschen, 122) kazen, 123) kansen, 124) grenzen, 125) geuzen, 126) glansen, 127) schansen, 128) hersenschim, 129) hersenziekte, 130) neuzen, 131) missen, 132) vtsschen, 133) vossen, 134) musschen, 135) rozen, 136) peinzen, 137) omhelzen, 138) muizenissen, 139) braambessen, 140; bussen, 141) bazen, 142) buizen, 143) menschenschuw, 144) aalmoezenier, 145) wezens, 146) kussens, 147) vreezen.

Na den dubbelen cirkel en wordt die haal niet gebruikt; dit komt trouwens zelden of nooit voor.

Volgt op een n-hoek a; n een gebogen letter gehecht, een s dan wordt die uitgedrukt door een cirkeltje in den hoek: 148) mijns, 149) fijns, 150) nevens, 151) alvorens, 152) let nst x53) ergens, 154) ergs, 155) 's morgens, 156) oneens. ')

Echter kunt gij na dien ns cirkel (in een gebogen vorm) geen haaltje meer gebruiken voor de toonlooze lettergreep en ; gij kunt schrijven: 159) lens, maar 160) lenzen, niet i6j), 162) veins, maar 163) veinzen, ook 164) veinsde ; 165) Frans, 166) franscfien.

Bij snel schrijven toch zoudt gij moeite hebben den vorm 1Ö7) bijv. zuiver te trekken en de duidelijkheid, dat hoogste desideratum der stenographie zoowel als van gewoon schrift ging verloren en duidelijkheid mag nimmer aan snelheid worden opgeofferd.

Aan den vf-hoek wordt de cirkel gehecht als volgt: 168) grafs, 169) droefs. 1701 braafs, 1711 hoefs, 172) dofs, 173)

ï) Komt tusschen n en s een klinker dan is natuurlijk de ns cirkel niet te gebruiken, kennis wordt 157) nie: 158).

Sluiten