Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na een rechte lijn mag de hoek aan beide zijden worden geschreven, waarbij evenwel het volgende in acht te nemen zij: Na een rechte lijn, die begint met een hoek of met een cirkel, wordt de achtighoek aan de tegenovergestelde zijde geschreven, om des te beter de rechte lijn te kunnen doen uitkomen. 71 huichelachtig, 8) zijdeachtig, 9) blauwachtig, 10} sukkelachtig.

v^olgt de a c h t i g-hoek op een gebogen letter, dan wordt de hoek in den boog geschreven: 11) zenuwachtig, 12) klierachtig, 13) deelachtig, 14) beuzelachtig, 15) bergachtig, 16) zwavelachtig, 17) teringachtig, 18) engelachtig.

De r kan hieraan toegevoegd worden, als volgt: 19) lummelachtiger, 20) zenuwachtigers, 21) -spookachtiger, 22) oudachtiger.

De s wordt op de volgende wijze aangehecht: 23) blauwachtigs, 24) beuzelachtigste.

Merk op, dat die hoek gebruik wordt niet alleen omachtig, maar ook achtige weer te geven; woonachtigen, zoudt gij 25) kunnen schrijven.

Er zijn in onze taal een paar woorden, die slechts uit klinker en -achtig bestaan; voor die woorden zullen wij U m een volgende les een middel tot uitdrukking aan de hand geven.

Thans kunnen wij er nog op wijzen, dat die groote hoek niet bepaald behoeft te blijven tot de uitdrukking van den »uitgang" achtig.

Gij zoudt bijv. ook kunnen schrijven: 26) machtig, 27) machtiging, 28) krachtig, 29) omslachtiger, 30) eendrachtig, 31) tachtigei, 32) prachtig, 33) aandachtiger, 34) indachtig, en dit brengt er ons van zelf toe om in de woorden waarin de vorm -chtig voorkomt — er zijn er maar enkelen in onze taal — ook dien hoek te gebruiken. De ervaring heeft bewezen, dat dit geen verwarring behoeft op te leveren, als gij de klinkers er slechts in lascht, wat gij niet behoeft te doen bij de a van achtig: zooals 35) kluchtig, 36) luchtig, 37) luidruchtig, 38) jichtig, 39) tuchtiging. 40) vluchtig, 41) gerechtig, 42) duchtig,

Sluiten