Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ring nog te verdikken, terwijl zij gehalveerd zonder verdikking eenvoudige aanhechting van t beduiden :

203) harten, 204) harden, 205) laat, 206) leden, (de ld dik is natuurlijk dalend te schrijven gelijk alle zware vormen) terwijl lt alleen staande steeds opw. wordt geschreven, in verband met andere teekens echter opw. én dalend kan worden geschreven: 207) wild, 208) oordeelt, 209) aard, 210) beleedigden,

211) hield.

1 d kan ook weergegeven worden door het teeken voor lt (dun) wanneer de aanhechting er gemakkelijk door wordt:

212) meld, 213) (ge)drild, 214) heldendaden, 215) Hildebrand.

Met m: 216) moet, 217) moed, 218) moedig, 219) inmiddels,

220) moeten, 221) meten, 222) meden.

Met nd : 223) hand, 224) eind, 225) bovendien, 226) uitvinding-, vergelijk: 227) mengt.

Indien mp, ng, rg, van een hoek aan het begin of aan het einde zijn voorzien, dan kunnen zij gehalveerd worden en ontstaan dan de vormen: 228) lompert, 229) stampend, 230) stammend, 231) hongert, 232) hongerend, 233) flonkerend, {de ngr kan ook als nkr desnoods gelezen worden), 234) hunkerend. 235) urgent, 236) hemeltergend. Hetzelfde geldt voor: dal. g. 237) gereed, 238) geluid, 239) klachten, 240) klagend.

Voorbeelden : 241) gloeiend, schutterijen, schatkist, schatkistbilletten, stakend, predikanten, stapt, adressant, herinnerd| herinnerend, president, spoediger, stappend, staketsel, steunend, dwaalt, hondsche, 's Hertogenbosch, aardiger, hartig, fatsoen, sprekend, snuit, il/fkld, glimt, glimmend, leert, loert, schetst, sluiten, sluitingen, uiteensetting, openhartiger, hoofdbrekens, melkt, hoofdzaak, hoofdstuk, bloeiend, kruistochten, spitsboeven, afstand, plaatshebben, inktsoorten, opstand, theeblad, branderij, buiten, k^Uend, apotheker, gerechtshof, cathedraal, houtvesters, vrijdom, deugdzaam, eischend, eischt, onbesuisd, omheind, koevoeten, uitsluitend, slijterij, sleutel, herkauwend, moment, studenten, haastiger, misleiding, aanplanting, uitstrekt, teistert, uittocht, slecht, vochten, baseerden, platzak, bestaat, kouseband, eigendom, koffieblad, branding.

Sluiten