Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De dalende rechte lijnen, dus p, b, t, d, g, kunnen wèl verdubbeld worden aan het begin van een woord, wanneer zij eén hoek of cirkel aan het begin hebben of (met uitzondering van i of 2 woorden) een hoek aan het einde : 43)spotter, 44)prater, 45) schutters, 46) schrander, schrijf 47) schragen-, 48) pletter, 49) pleiter, 50) gladder, 51) splinters, 52) bunder, uitzonderingen: 53) draaide, 54) sidderde, 55) panter.

Maar op horizontale of opgaande rechte letters kunt gij dat beginsel niet toepassen: 56) gelachen, 57) kijken, 58) ketter, 59) redder, 60) wijder, 61) raderen, 62) wonderen, 63) winter, 64) pater, 65) teederen.

Gij zult voorts wèl doen de 1 opw. slechts te verdubbelen voor ter, niet voor der: 66) later, 67) liter, 68) louter, 69) letter, 70) ladder, 71) leider, 72) kelders, 73) kalenders.

De zware gebogen vormen mp, ng, rg worden eveneens verdubbeld: mp(b), verdubbeld geeft mper of mber: ~]\)pomper, 75) gember, 76) schamper, 77) domper, 78) temperament: ng geeft: nger of nker: 79) anker, 80) enger, 81) langer, 82) vinger, 83) flinker, 84) denker, 85) schenker; in deze 4 laatste woorden geeft het scherpe hoekje een gemakkelijker vorm.

rg (rig) wordt rger of riger: 86) érger, 87) treuriger, &&) langduriger, 89 ongeduriger, 90) naburiger.

Is er aan ng een r-hoek en wordt de vorm dan verdubbeld dan beteek ent dit der: 91) donkerder, 92) tengerder.

Vormen, die door het toepassen van halveering of verdubbeling onduidelijk en ongemakkelijk worden vermijde men: 93) hardvochtig, niet 94), 95) minuut, niet 96), 97) catacombe. Bestaat er verschil in dikte dan behoeft met gescheiden te worden: 98) koord.

Voorbeelden: 99) wetschenders, ontzettender, handlangers, slingerpaden, kruisvaarders, zangeressen, zangers, landmeter, later, slijter, slijterij, redakteurs, nuchter, ontnuchterd, assureerde, assurantie. drukkendere, hemeltergenders. assuradeur, onbeleefden, be-

Sluiten