Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W.

'De w-teekens kunnen op zeer geschikte wijze werden toegepast voor k, m, r, dal. 1, Ier, horizontale g, en hoeken als volgt: H4) week, 11,5) wieken, 116) wykiin, 117) wambuizen^! 18) weemoed, 119) wemelen, 120) wimpelt, 121) wijders, 122) waar, 123) wordt, 124) weerhanen, 125) warmer, 126) warmte, 127) wierookvaten, 128) werven, 129) wielerwedstrijden, 130) waarnemingen, 131) wortel, 132) Willem, 133) walm, 134) wolk, 135) wegneemt, 13(1) wegens, 137) wedervaren, 138) water, 139) waterlanders, 140) wederom., 141) wappert, (vergelijk : 142) zeewater, 143) putwater, 144) Nijmegen,) 145) ivaggelen, 146) weeklachten, 147) wiegelen, 148) vaarwater.

Om in verband met w, r, aan te geven, waar dè klinker staat, zou men in het algemeen zich aan den volgenden regel kunnen houden: de vormen 149) zijn te gebruiken wanneer tusschen w en r eeri klinker komt. anders 1,50): 151) waaromtrent, 132) werft, 133) xoiêrook, 134) vrijwaren, 155) warmte, 136) wrijf, 137) wrijft, 138) wraak, 139) wrocht.

Echter behoeft in het midden van een woord niet te sterk aan dezen regel te worden vastgehouden: 160) onwaar, tbr) onwrikbaar.

Er zijn nog eenige andere vormen die zich er zeer toe leenen, om aan te geven waar de klinker gelezen moet worden.

Over g-ch hebben wij pag. 2b reeds gesproken. Ook omtrent r opw. en dalend brachten wij pag. 20 een kleinen regel in het midden, doch wij willen hierbij nog even stilstaan.

Wanneer een woord begint met een klinker gevolgd door R wordt de dalende r gebruikt.

162) arm, 163) werk, 164) orgel, ÏÓ5) eerzaam, 1Ó6) oordeelt, 167) aarzelt, i<>8) ergert, 169) eerlang, 170) oorlog, 171) organisatie, 172) organen, 173) waardeerend, 174) ark, 173) artillerie, 176) aardiger, 177) oorzaak, 180) aardappelen, 181) ier, 182) Aurora, 183) argwaan.

Sluiten