Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Begint een woord met r, gebruik dan het opw. teeken: 184) roos, 18,5) Rozendaal, 186) reuzen, 187) raadzaam, 188) rek, 189) rijker, 190) reigers, 191) rum, 192) ruimer, 193) reddeloos, 194) ratelslang, 195) raadselachtigs, 196) rivier, 197) rekel, 198) roovers, 199) redenaar, 200) rennen, 201) roeien, 202) regelen, 203) risiko, 204) raspen, 205) rillingen, 206) reikhalsen, 207) rol, 208) rattekruid, 209) ruiter.

Echter wijkt men wel eens van deze regels af om een gemakkelijker vorm te krijgen: 210) artikel, 211) artistiek, 212) ervaart.

Eindigt een woord in r, schrijf dan het dalende teeken: 213) teer, 214) duur, 215) gier, 216) keur, 217) mier, 218) muur, 219) vuur, 220) lier.

Dit geldt in het algemeen ook voor de afleidingen.' 221) muren, 222) voeren, 223) duren, 224) gieren, 225) teere, tenzij de vorm dan te veel onder de lijn komt of ongemakkelijk wordt: '226) dierbaar, 227) trekdier, 228) toeschouwer, 229) voerde, 230) leerde, 231) Shakspere, 232) duurzamer, 231) leert, -32) spieren, 233) sp iertrekking, 234) veinsaard.

Volgt op r a_lg Iaatsten medeklinker nog een volkomen klinker, schrijf dan opw. r: 235) tarra, 236) furie, 237) curie, 238) brouwer, 239) brouwerij, 240) looier, 241) looierij, 242) Laura, 243) vleier, 244) vleierij, 245) vleeschhouwer, 246) vleeschhouwerij.

Voorts met de cirkels, el 1 ipsen enz.: 247) zeer, 248) heer, 249) hier, 250) staren, 251) stuurde, 250) staart, salaris, 251) zweren, 2,52) zweerde, moerassen, matrozen.

De opw. r wordt steeds na een opw. letter geschreven: 2rtj) joar, 204) raar, 255) roerselen, 256) wrikken, 257) roeiers, 258) bewaren, (niet 2,58a), 259) behooren, 2O0) hersenschim, 2bi) horizontaal; schrijf 262) behoort, 2O3) roert.

< >ok de L leent zich tot dergelijk gebruik ; begint een woord met 1 schrijf dan 1 opw.: 2Ó4) lak, 265) lam, 266) langs, 267) luiken, 268) lemmet, 269) loop, 27o) lieve, 271) lafaard, 272) laarzen, 273) leeuwerik, 274) luidens, 27,5) leunde.

Sluiten