Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LES XI

Voor en Achtervoegsels.

De volgende teekens worden nabij de rest van het woord geplaatst

Co Com Con worden uitgedrukt door de k boven de rest van het woord te schrijven:

i) conducteur, 2) commissie, 3) komedie, 4) comité, 5) compleet, 6) concept, 7) komedianten, 8) compagnie, 9) congres, 10) conclusie., 11) contrasten, 12) concessie. Schrijf: 13) commissaris.

Inter, intro: 14) internationaal, 15) interim, ió) interest, 17) interessanter, 18) introductie.

Zelf of zelve: 19) zelfbewustzijn, 20) zelfbeheersching, 21) zelfkennis, 22) zelfzuchtig.

Aan of in kan voor de vormen st, str, schr enz. tevens voor de h, dus in het algemeen voor den kleinen cirkel worden uitgedrukt door een klein haaltje: 23) inhoud, 24) aanspreker, 2,5) aanstellen, 26) aanhooren, 27) aanstonds.

Ter onderscheiding van aan- en in- kan desnoods bij aan een punt voor, bij in, een punt na dien haal worden aangebracht: 28) aanstroomen, 29) instroomen, 30) aanslaan, 31) inslaan, 32) instrumenten.

Vergelijk: 33) ontslaan, 34) ontspringen, 35) onthouden, 3<>) onthouding.

De stip wordt aan het begin van een woord gebezigd, om de lettergreep ver uit te drukken: 37) vertelt, 38) verbinding,

39) vertroetelt, 40) verstomd, 41) verbruiken, 42) verstand, 43Ï

Sluiten