Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veroorzaakt is: je. Gelukkig komt die uitgang weinig en dan meest in een bepaald soort litteratuur voor: onze taal schijnt er te mannelijk voor. In de enkele gevallen dat je uitgedrukt moet worden doe men dit op de volgende wijze: 203) schroefje, 204) schroefjes, 205) kleintje, 206) kleintjes, 207) kraantje, 208) plantje, 209) plantjes 210) tandje, 211) stukjes, 212) strookjes, 213) praatjes, 214) plaatjes, 215) gaatjes, in welke laatste woorden de uitdrukking gemakkelijk genoeg is.

Ook kan men tot het volgende middel zijn toevlucht nemen, ofschoon dit een zonde is tegen den genius van het stelsel: 216) factuurtje, 217) partijtjes, 218) soldaatjes, 219) draadjes.

LES XII.

Plaatsing der Woorden.

Terwijl men zich het volgende goed eigen heeft te maken, kan het volstrekt geen kwaad, wanneer de leerling alles wat wij in de vorenstaande elf lessen hebben aangegeven, nogmaals nauwkeurig nagaat, en alle voorbeelden bij herhaling uitwerkt; dit geeft vaardigheid in het toepassen der regels en in het schrijven. Het volgende toch is als het ware een herhaling van het voorafgaande.

Wanneer men een snellen spreker heeft te volgen, is het moeilijk veel woorden te vokaliseeren. Om hierin te voorzien wordt in de plaatsing der woorden boven, op of door de lijn een middel gezocht om den hoofdklank van het woord aan te duiden; de meeste woorden, uit meer dan 2 medeklinkers bestaande, hebben voor verreweg het grootste gedeelte hun stereotijpen consonentalen vorm zoodat zelfs zonder klinkers, ja zonder boven, op of door de lijn te schrijven, zulke woorden genoegzaam te herkennen zijn. —

Sluiten