Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228) wel (T

229) weet •/

230) welke c

231) werd ^

232) werden ?

233) wet ^

234) wie

235) wil

236) worden *

237) wordt

238) woord ■>

239) zag

240) zal

241) zeer

242) zeg

243) zeker

244) sorgf

245) zorgt

246) zich

247) zie

248) zieda

249) zoo

250) zooals

251) zoodra

252) zoowat

253) zonder 1

254) zonder )

255) zou{den)

256) ZMfó

257) 3#

258) s^'w.

Wij laten hier eenige afleidingen, die als van zelve uit de logogrammen ontstaan volgen: 25^achtereen, 260) achterna, 26 r) achteruit, 262) achterstaan, 263) alsnog, 264) vooralsnog, 205) a%'d, 266) andersom, 267) anderzijdsch, 268) begrijpelijk, 269) onbegrijpelijk, 270) beierde, 271) öedaw/c, 272) ondankbaar, 273) ondanks, 274) dankzegging, 275) dew/c<, 276) denkbaar, 277) bedenk, 278) bedenkingen, 279) denkbeeld, 280) eigendunkelijk, 281) toidctó. 282) opdai, 283) eenheid, 284) eenheden, 285) eenzelvig, 286) eerstens, 287) eersteling, 288) groedigr, 289) 7mmdeling, 290) handig, 291) onhandig, 292) mijnentwege 293) omderhandeling, 294) onderscheid, 295; onderhoorigen, 296) ondervinding, 297) onderhandsch, 298) onderzoek, ondersteuning, 299) oogenschijnlijk, 300) overal, 301) overigens, 302) nièttemin, 303) uwentwil, 304) uwentwege, 305) Mifefagr, 306) mfeiew, 307) wwerz^'dscA, 308 ) gwo7sr, 309) volgens, 310) gevoelens, 311) gevoeliger, 312) velerlei, 313) vooral, 314) verklaarbaar, 315) voortgaan,

316) vooruitgaan.

(^ komen zelden alleen voor tenzij met eigennamen j in dat geval zal men wèl doen gewoon schrift te gebruiken:

317) I- Pitman.

aai schrijft men 318); ei 319); eeuw 320); ui 321).

Gelijk men in de efiektenwereld spreekt van nominale

. 5

Sluiten