Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan kan de stip voor ver zeer dikwijls worden weggelaten: 162) verdraagzaam, 163) vermeerdering, 164) veroorlooven, 165) vergunning, 166) vergadering, 167) verwijderd, 168) verdediger, 169) verzekering, 170) verkiezing, 171) verwoesting, 172) verzamelen, 173) verzoening.

Ook met de k van com, con, co, kan dit af en toe geschieden: 174) controleur, 175) connossement, 176) conditie, 177) constitutie.

De groote kracht voor de duidelijkheid bij contracties voor afgeleide woorden — en contractie wordt voornamelijk toegepast op afleidingen — zit juist daarin, dat de wortel van het woord gemakkelijk de afleiding doet herkennen:

178) overeen, 179) overeenkomstig, 180) bekwaamheid, 181) afhankelijk, twijfelachtig.

Men zij echter voorzichtig met contracties en wage zich daarmede niet te ver: men ga niet verder dan die, welke wij hier geven, en eerst wanneer de leerling door veel schrijven en rapporteeren als het ware bij ingeving heeft leeren voelen, hoever hij mag gaan, eerst dan zal hij aan die lust kunnen botvieren als hij daarin behagen schept, ofschoon met de contracties hier gegeven in verreweg de meeste gevallen volstaan kan worden.

Nog zij opgemerkt dat ofschoon de v- en n-hoeken, benevens cirkel s, halveering en verdubbeling niet mogen toegepast worden, wanneer een klinker volgt, men ingeval een doffe lettergreep volgt (zulk eene n. m. die de doode of verwaarloosde en bevat) zich eenige vrijheid zal kunnen veroorloven: in plaats van brave 182) schrijft men dus 183)

schoone 184) » » » 18.5) meene 186) » » » 187) slaafsche 188) » » » 189) volgende 190) » » » 19 *)

Sluiten