Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

latere 192) » » » 193)

meerdere 194) » » » 195) ingewortelde 196) » ,> » 197)

Ja, wij voeren dit soms zelfs door tot »en": 198) afgezonden, zelden in plaats van 199), 200) wij wachten, 201) mocht dit geschieden, 202) wij verzochten hem.

Maar in een geval als: zij verzochten hem, 203) gaat dit niet op, want daaruit zou men ook: »zij verzocht hem" kunnen lezen.

Verleden tijden van zwakke werkwoorden heeft men voluit te schrijven: 204) raapte, 205) klapte.

Ten slotte laten wij hier nog eenige min of meer willekeurige contracties volgen voor woorden, die veel voorkomen: 206) oorsprong, 207; oorspronkelijk, 208) oogenUikkelijk, 209 klaarblijkelijk, 210) verklaarbaar, 211) talrijk, 212) gemakkelijk, 213) karakter, 214) publiek, 215) belangrijk, 216) niettegenstaande, 217) mogelijk, 218) omvang, 219) omvangrijk, 220) invloed, 221) aanvang, 222) ontvang, 223) ontvangst, 224) vertegenwoordiger, v225) gouvernement, 226) voortbrengsel, 227) overblijfsel, 228) onderneming, 229) ernstig, 230) aanleiding, 231) inleiding, 232) 233) inlichting, 234) terwijl, 235) dienstig, 236) gunstig, 237) ongeluk, 238) kunstmatig, 239) ongelijk, 240) opmerken, 242) kenmerk, 243) verontschuldiging, 244) grondslag, 245) grondstof 246) grondwetsherziening, 247)} onzeker, 248) antirevolutionair, > 249) hoogstaangeslagenen.

Men legge er zich niet zoozeer op toe al deze vormen van buiten te leeren; doch veeleer trachte men door te dringen in het beginsel, waarnaar die samenstellingen worden gemaakt.

Kruisteekens.

In de oudere stelsels had men voor het weergeven van vormen, die dikwijls in een rede voorkomen of die men zich verbeeldde, dat dikwijls voorkwamen, een merkwaardige, niet

Sluiten