Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ongeestige, maar zeer omslachtige en geheugen verderfelijke methode: — Men schreef bijv:

251) de wereld, 252) in de wereld, 253) aan het eene einde der wereld, 254) aan het andere einde der wereld, 255) van het eene naar het andere einde der wereld, 256) de Heilige Drieeenheid. — Ja, er is ons een hedendaagsch geval bekend, dat een snelschrijver, -^bliksemsnel0 zou willen weergeven door 257) en »in vogelvlucht door 258) Dergelijke symbolische voorstellingen komen in ons systeem niet te pas.

Maar, evenals men in het gewone schrift afkortingen maakt als B. W. voor Burgemeester en Wethouders, zoo kan men dit ook in de Stenographie doen. — Hier doet men het gewoonlijk door de kenmerkende medeklinkers over elkaar te schrijven, soms ook door de kenmerkende medeklinkers van beiden nevens elkander te schrijven of zelfs tot één vorm te verwerken: 259) liberale party, 260) provinciale staten, 261) gedeputeerde staten, 262) minister van binnenlandsche zaken, 263) ministerie van buitenlandsche zaken, 264) memorie van toelichting, 265) algemeen stemrecht, 266) maatregel van inwendig bestuur, 267) domine Hartog, 268) sociaal-democratie, 269) bankbillet, 270) gouverneur-generaal, 271) kiesvereeniging.

Uitroepingen van het publiek rapporteere men tusschen groote haken: 272) gelach, 273) applaus, 274) tumult, 275) hilariteit. »Aanhoudend gejuich" zal men moeten schrijven 276).

LES XV.

Alvorens nu verder te gaan, zouden wij ernstig den. raad willen geven, vooral te zorgen dat men al het voorafgaande goed kent en desnoods alle voorbeelden, die wij U af en toe hebben gegeven, nogmaals uit te werken; zelfs voor hen, die

Sluiten