Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelf. Zoodra de vormen ger, b, mp, ng, u gemakkelijk uit de pen vloeien, is alles gewonnen. Zij vormen den steen des aanstoots. Maak de vormen niet te groot en de zware vormen niet te zwaar; daarom bevelen wij aan tusschen lijnen te schrijven; op deze wijze wordt de aandrang om groote vormen te maken eenigszins bedwongen.

De meest aanbevelenswaardige pennen zijn de gouden; zij duren bij goede behandeling langer dan een menschenleven. Als eerste uitgaaf zijn zij duurder dan stalen pennen, maar hun geld zijn zij volop waard, — en men haalt de kosten er op den duur met succes uit.

Morton's gouden pennen zijn de beste; stalen pennen hebben dit nadeel, dat eerst een periode van stijfheid der pen te overwinnen is; dan komt een kort tijdperk dat zij uitstekend werkt, waarna de ouderdom als het ware intreedt en de pen overal haakt en dan: vaarwel, snelheid, gemakkelijkheid en gemoedsrust in het schrijven.

Aan een gouden pen raakt men eens voor al gewend. Soms moet men met potlood schrijven, bijv. in een duister kerkhoekje waar men niet zien kan of er nog inkt in de pen is ; daarom raden wij den leerling aan, af en toe ook met potlood te schrijven. In den laatsten tijd worden er zoogenaamde fonteinpennen in den handel gebracht, die inkt genoeg bevatten, om er 10 a 12 uur achtereen mede te kunnen schrijven en dan steeds weer gevuld kunnen worden, terwijl de inkttoevoer naar de pen een regelmatige is. Daar die pennehouders van gouden pen voorzien zijn, kunnen zij lang duren en zijn met recht als een juweel van een instrument te beschouwen.

Het kost in den aanvang eenige moeite om den besten vorm voor een woord te vinden; hebt gij echter de voorbeelden, die wij gaven goed uitgewerkt dan is die moeilijkheid tot een minimum teruggebracht; hoofdzaak blijft dat gij gemakkelijke vormen schrijft en dan komen vormen met scherpe hoeken allereerst in aanmerking. Voorts moet gij U laten leiden, door de afleiding der woorden — d.w.z. een stamwoord

Sluiten