Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel bijblijven kan. Die snelheid kan eiken dag, elke week iets vergroot worden totdat zij op het laatst haar maximum bereikt. Men zal daarbij bemerken, dat men volgens die methode, elke week ongeveer 5 woorden vooruitgaat.

Men bedenke daarbij steeds dat, naar juistheid van vorm gestreefd moet worden en drage dus zorg niet boven zijne kracht te schrijven.

Soms is het moeilijk een geschikt voorlezer te vinden en dan moet men tot andere middelen zijn toevlucht nemen. Men schrijve dan bijv. de een of andere passage, die men van buiten kent, herhaaldelijk over of wat nog beter is, schrijf met een stift in een boek phonographisch onder de woorden, terwijl gij die hardop leest. Bij gebrek aan stift, kan dit ook eenvoudig met de hand, denkbeeldig geschieden, maar het is altijd beter dat men voelt de woorden te vormen.

Doch de hoofdzaak blijft: laat u voorlezen. Dan komt elk woord onverwacht, en krijgt gij de allerbeste oefening.

Gewen u van het begin af, niet te aarzelen. Verschijnt een woord waarvan de vorm zich niet dadelijk aan uw geest voordoet, houd dan niet op, maar trek eenvoudig een cirkel, alsof die het teeken voor het woord ware; ook kan men alleen eenige beginletters van het woord schrijven. Is men eenmaal in staat ongeveer 100 woorden per minuut te schrijven, dan zal men kunnen beginnen met redenaars te volgen en kieze daartoe voorloopig langzame sprekers uit. De snelheid van spreken van redenaars varieert zeer; de gemiddelde is echter 120—130 woorden per minuut. Sommigen gaan veel hooger, anderen aanmerkelijk lager. Ook kan een spreker in zijne rede nu eens zeer langzaam dan weer betrekkelijk vlug gaan; zoo willen wij hier een geval van den Heer C. H. Spurgeon vermelden. In de eerste 3 minuten van zijne rede sprak hij 98, 103, 118 woorden en de volgende 2 minuten 232. In het midden der rede uitte hij in 3 minuten 390 woorden waarvan 148 in de eerste minuut, en de 242 resteerende in de beide anderen vielen. De laatste 8 minuten zijner rede wa-

Sluiten