Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behoort bij de Beschikking vnn den Model II.

Minister van Oorlog dd. 29 Juli

1909, Ilde Afd„ N». 454.

(Kan ongezegeld worden ingediend, doch behoort te worden gelegaliseerd).

(1) Naam, voornaam, qnaliteit en woonplatts van den vader, de moeder, den voogd of de voogdes.

(2) In te vullen: vader, moeder voogd of voogdes.

(3) Kaam en voornamen van den minderjarige.

(4) Handteekening van dengene (degene), die de toestemming verleent.

De ondergeteekende (1)

verklaart bij deze, in hoedanigheid van (2) van den minderjarige (3)

er in toe te stemmen, dat gemelde minderjarige zich, als adspirant-militie-officier bij de infanterie, verbindt en zulks onder al de daarvoor gestelde voorwaarden, bepalingen en verplichtingen.

(4)

Sluiten