Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kennen, waaraan de eene of' andere groep van verschijnselen gehoorzaamt en deze te verklaren als bepaalde vormen van beweging, die ons als geluid, warmte, magnetisme, licht, electriciteit, als Röntgen- of Becquerelstralen erkenbaar worden, de mineraloog onderzoekt, welke kwalitatieve en kwantitatieve wijzigingen die kracht-uitingen ondervinden, wanneer zij op de oppervlakte van een mineraal vallen of een kristal langs verschillende richtingen doordringen, om daardoor karakteristieke kenteekenen van het mineraal op te sporen en inzicht te verkrijgen in zijn inwendigen bouw. En evenzeer als de taak, verschilt ook liet experimenteel onderzoek bij den natuurkundige en den mineraal- en den kristalphysikus.

Bijzondere experimenteele methodes van onderzoek, bijzondere inrichtingen en toestellen kenmerken daarom het mineralogisch laboratorium.

Een paar concrete voorbeelden zullen dit duidelijker in 't licht stellen.

De lichtbeweging in kristallen, in 't bijzonder de optische verschijnselen, die gekristalliseerde lichamen in gepolariseerd licht vertoonen, zijn zuiver natuurkundige problemen; maar de mineraloog vraagt bij het onderzoek dier optische verschijnselen, in welken samenhang zij staan met den in- en uitwendigen bouw der kristallen en tracht door zijn optisch onderzoek het symmetrie-karakter der kristallen te bepalen, hetzij dezen van makroskopische of mikroskopische afmetingen zijn. De voor uitvoering van zoodanig onderzoek noodige inrichtingen en instrumenten zoude hij hoogst waarschijnlijk in een natuurkundig laboratorium' niet vinden, hij zou aldaar wel missen de toestellen, om uit kristallen volgens kristallographisch bepaalde richtingen plaatjes te snijden en door slijpen en polijsten voor het onderzoek geschikt te maken, evenzeer een stauroskoop, een polarisatie-mikroskoop met de voor dergelijke bepalingen meest gewensclite inrichtingen, zoogenaamde draai toestelletjes, die toelaten, om kleine kristalletjes volgens alle richtingen in liet gezichtsveld van het polarisatie-miskroskoop te onderzoeken en wat nog meer zij.

Sluiten