Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houden, en ook om de goede werking van de bepaling te verzekeren, is het beter de regeling zelve aan het gemeentebestuur over te laten.

I}e vraag, of de bepaling uitsluitend betrekking moet hebben op kinderen die zonder geleide of zwervend op den openbaren weg worden aangetroffen, blijve evenzeer ter beantwoording van het plaatselijk bestuur.

Ter voorkoming dat naar de school worden gebracht kinderen, die verlof hebben, zal het gewenscht zijn, dat het hoofd der school hem een verlof kaart geve. Dat zal de praktijk wel invoeren of kan in de verordening worden opgenomen ; zoo noodig aan de openbare onderwijzers worden voorgeschreven. (Memorie van antwoord op het tweede verslag 2° Kamer.)

Art. 30. De verklaringen, de lijsten en de mededeelingen, bedoeld in de artikelen 10, 18 en 19, worden ingericht naar, door den Minister, met de uitvoering van de wet tot regeling van het lager onderwijs belast, vast te stellen modellen.

Art. 31. De formulieren der bij de artikelen 4 en 10 vermelde verklaringen, alsmede de blanco lijsten en de formulieren der mededeelingen, bedoeld in artikel 19, zijn kosteloos ter gemeentesecretarie verkrijgbaar en worden. evenals de in artikel 18 bedoelde lysten, van Rijkswege kosteloos aan de gemeentebesturen verstrekt.

Art. 32. De bij deze wet strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als overtredingen.

Art. 33. Alle stukken en verzoekschriften , ten gevolge van deze wet opgemaakt, zijn vrij van het recht van zegel en van de formaliteit van registratie; de uitreiking van die stukken geschiedt kosteloos.

nouaen, en ook om de goede werking van de bepaling te verzekeren, is het beter de regeling zelve aan het gemeentebestuur over te laten.

I}e vraag, of de bepaling uitsluitend betrekking moet hebben op kinderen die zonder geleide of zwervend op den openbaren weg worden aangetroffen, blijve evenzeer ter beantwoording van het plaatselijk bestuur.

Ter voorkoming dat naar de school worden gebracht kinderen, die verlof hebben, zal het gewenscht zijn, dat het hoofd der school hem een verlof kaart geve. Dat zal de praktijk wel invoeren of kan in de verordening worden opgenomen ; zoo noodig aan de openbare onderwijzers worden voorgeschreven. (Memorie van antwoord op het tweede verslag 2° Kamer.)

Art. 30. De verklaringen, de lijsten en de mededeelingen, bedoeld in de artikelen 10, 18 en 19, worden ingericht naar, door den Minister, met de uitvoering van de wet tot regeling van het lager onderwijs belast, vast te stellen modellen.

Art. 31. De formulieren der bij de artikelen 4 en 10 vermelde verklaringen, alsmede de blanco lysten en de formulieren der mededeelingen, bedoeld in artikel 19, zijn kosteloos ter gemeentesecretarie verkrijgbaar en worden. evenals de in artikel 18 bedoelde lysten, van Rijkswege kosteloos aan de gemeentebesturen verstrekt.

Art. 32. De bij deze wet strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als overtredingen.

Art. 33. Alle stukken en verzoekschriften , ten gevolge van deze wet opgemaakt, zijn vrij van het recht van zegel en van de formaliteit van registratie; de uitreiking van die stukken geschiedt kosteloos.

Sluiten