Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17. Alle gedierte, dat met u is, van alle vleesch, zoowel van het gevogelte als van het vee, en alle kruipende gedierte, dat op de aarde kruipt, doe met u uitgaan, dat zij zich bewegen op de aarde, en groeien en zich vermenigvuldigen op de aarde.

18. En Noach ging uit, en zijne zonen, en zijne vrouw en de vrouwen zijner zonen met hem.

19. Alle dieren, alle kruipende dieren en alle vogels, alles wat leeft op de aarde, is naar zijne geslachten uit de ark gegaan.

20. En Noach bouwde een altaar voor den Heere, en bracht van alle reine dieren, en van £Üe rein gevogelte, en offerde brandofferen op het altaar.

21. En de Heere rook den reuk in stilte. En de Heere zeide in zijn hart, Ik zal voortaan niet meer de aarde vervloeken om des menschen wille, want het bedenken des harten van den mensch is slecht van zijne jeugd aan. En Ik zal niet meer al het levende neervellen, gelijk als Ik gedaan heb.

22. Na dezen zullen alle dagen der aarde?aaiing en oogst,koude on warmte, zomer en winter,dag en nacht niet ophouden.

1. God nu gedacht aan Noach. Thans komt Mozes in het bijzonder tot dat andere stuk, dat Noach in de hoop op het hem van God beloofde niet is bedrogen. Die herinnering, waarover Mozes spreekt, moet niet slechts opgevat worden van het uiterlijk voorkomen der zaak (zooals men dat noemt) maar ook van den toestand des heiligen mans. Wel is het zeker, dat God, nadat Hij eenmaal Noach in bescherming had genomen, hem nooit vergat. Ja, dat hij niet gestikt is in die gevangenis, is geen minder wonder, als wanneer hij ondergedompeld in het water zonder adem geleefd had. Ook zeide Mozes een weinig te voren, dat door de verborgene sluiting van God de wateren zijn tegengehouden, dat ze niet in de ark drongen. Maar wijl de ark tot de vijfde maand dobberde op de wateren, kon dat vertoeven, waardoor de Heere Zijnen knecht angstig en ellendig liet gekweld worden, eenige vergetelheid schijnen. Zonder twijfel is zijn hart op verschillende wijzen geslingerd, toen hij bemerkte, dat hij zoo lang werd op sleeptouw gehouden.

Sluiten