Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heelen aardbodem, en zij hielden op de stad te bouwen.

9. Daarom noemde Hij haren naam Babel, omdat de Meere aldaar den tongval der geheele aarde heeft verward, en de Heere hen vandaar heeft verstrooid over den geheelen aardbodem.

10. Dit zijn de geboorten vati Sem ; Sem, een zoon van honderd jaren oud zijnde gewon Arphachsad, twee jaren na den vloed.

11. En Sem leefde, nadat hij Arphachsad gewonnen had, vijfhonderd jaren en gewon zonen en dochteren.

12. En Arphachsad leefde vijf en dertig jaren en gewon Selah.

13. En Arphachsad leefde, nadat hij Selah gewonnen had, vier honderd en drie jaar, en hij gewon zonen en dochteren.

14. En Selah leefde dertig jaren en gewon Eber.

15. En Selah leefde, nadat hij Eber gewonnen had, vier honderd en drie jaar, en hij gewon zonen en dochteren.

16. En Eber leefde vier en dertig jaren, en gewon Peleg.

17. En Eber leefde, nadat hij Peleg gewonnen had, vier honderd en dertig jaren, en hij gewon zonen en dochteren.

18. En Peleg leefde dertig jaren en hij gewon Rehu.

19. En Peleg leefde, nadat hij Rehu gewonnen had, twee honderd en negen jaar en hij gewon zonen en dochteren.

20. En Rehu leefde twee en dertig jaren, en hij gewon Serug.

21. En Rehu leefde, nadat hij Serug gewonnen had. twee honderd en zeven jaar; en hij gewon zonen en dochteren.

22. En Serug leefde dertig jaren, en gewon Nahor.

23. En Serug leefde, nadat hij Nahor gewonnen had, twee honderd jaar, en hij gewon zonen en dochteren.

24. En Nahor leefde negen en twintig jaren, en gewon Thare.

25. En Nahor leefde nadat hij Thare gewonnen had, honderd en negentien jaren, en hij gewon zonen en dochteren.

26. En Thare leefde zeventig jaren en gewon Abram, Nahor en Haran.

27. En dit zijn de geboorten van Thare. Thare gewon Abram, Nahor en Haran, en Haran gewon Lot.

28. En Haran stierf voor het aangezicht zijns vaders

Sluiten