Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(^TFjQ VOOR DE DEELNEMERS AAN DE VJliJu STUDIEREIS NAAR ENGELAND,

AUGUSTUS 1910

VOORWOORD.

VOORBEREIDING. Wie zich thuis niet terdege op de reis voorbereidt, zal zich onderweg voelen „als een kat in een vreemd pakhuis". Onder: goed voorbereiden, is te verstaan. niet het van buiten leerenvan feiten en cijfers, maar het zich eigen maken van een goed overzicht over het geheel. — Deze „Gids" kan daartoe als inleiding dienen. Voor* diep er gaande studie wordt verwezen naar het kleine, maar eenigszins verouderde boekje „Acland & Jones, Working men co-operators" (1898), naar het uitvoeriger handboek „Industrial co-operation" (1907), beide in de Bibliotheek N. C. B., en naar het Jaarboekje N. C. B„ XX, blz. 85 vlgg.

GIDS. Dezen „Gids" niet thuis laten liggen, maar meê op reis nemen en steeds bij de hand houden, ten einde op de daartoe opengelaten ruimten aanteekeningen te kunnen inschrijven. Voorin gelieve men naam, höteladres en volgnummer (zie blz. 18 te noteeren.

BAGAGE. Een handkoffer of valies, dat niet te groot is, om in den spoorwagen te worden meêgenomen, kost geen vracht. Wie meer meêneemt, maakt zich de

Sluiten