Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reis lastiger en duurder. — Niet te vergeten: stevige, gemakkelijk zittende schoenen, liefst met dubbele zolen; en regenjas of parapluie.

REISGELD. Men steke minstens ƒ 70 (zeventig) bij zich, en koope daarvan op het station van vertrek, of, zoo ze daar niet te verkrijgen zijn, op het naaste groote station: een retourbillet naar Londen, en wel langs de route ('t zij via Vlissingen—Queenborough, (Mij. Zeeland), of via Rotterdam—Tilbury (Batavierlijn), of via Hoek van Holland—Harwich (Great-eastern Railway)), en naar het station (er zijn er in Londen verscheidene), die nader bekend worden gemaakt. — Het overige reisgeld wissel e men niet in Engelsch geld om, maar overhandige men zoodra mogelijk aan den Leider, tevens kashouder, van het gezelschap, die nader zal worden aangewezen (zie blz. 18), en zich met de omwisseling belast.

VERTREK. Dagen en uren van vertrek, reisgelegenheid, adressen van hotels, enz., worden nader aan de deelnemers bekend'gemaakt.

ENGELSCHE MUNT: Sovereign of pound (£) (goudstuk = / 12), halve sover. of pound (goudst. = ƒ6), crown (kroon, zilverst. = 5 shilling —f3), halve crown (zilverst. = 2'/2 shilling = ƒ1.50), florin (zilverst. = 2 shilling = ƒ1.20), shilling (s) (zilverst. = ƒ0.60), si x-pennystuk (zilverstuk == 6 pence = ƒ 0.30), th reepenny-stuk (zilverst. = 3 pence = ƒ 0.15), penny (d) (koperst. = ƒ0.05), halfpenny (spr. uit: heepennie, koperst. = '/2 penny = ƒ 0.0272) en farthing (koperst. = '/4 penny = +ƒ 0.01). Guinea is geen muntstuk, maar een woord ter aanduiding van: 21 shilling = 1 pond en 1 shilling = ƒ 12.60.

MATEN: Mile (mijl = 1760 yards = 1609 M), yard (= 3 feet — 9 dM), foot (voet = 12 inches = 3 dM),

Sluiten