Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERZICHT

VAN DE GESCHIEDENIS VAN Engeland en van de Engelsche verbruikscoöperatie.

Ie tijdvak. (55 vóór—445 na Chr.) Romeinsche tijd.

He » (445—1066) Angel-Saksische tijd.

Eduard de Belijder, Koning (1042—1066) maakt Londen tot hoofdstad.

Ille tijdvak. (1066—1154) Normandische tijd.

IVe „ (1154—1399) Huis van Plantagenet.

Jan zonder Land, Koning (1199—1216) laat zich de Magna Charta (grondwet) afdwingen (1215).

Hendrik III, Koning (1216—1272) roept een Parlement (volksvertegenwoordiging), het eerste, de „moeder van alle parlementen" bijeen (1265).

Vde tijdvak. (1399 —1461) Huis van Lancaster.

Vle „ (1461-1485) „ „ York.

VHe „ (1485-1603) „ „ Tudor.

Elisabeth, Koningin (1558—1603); bloeitijd van handel en letterkunde (Shakespeare),

Sluiten