Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lukte proefnemingen in den coöp. kleinhandel. Eén van de oudstbekende verbruiksvereenigingen is de Govan old vietualli ng society, 1777 in Schotland opgericht, en eerst onlangs ontbonden. Deze en de meeste andere dergelijke vereenigingen hielden zich echter aanvankelijk nog aan de, in de kapitalistische naaml. vennootschap gebruikelijke winstverdeeling over het kapitaal. In het zoeken naar een billijker winstverdeeling, kwam men beurt om beurt tot winstverdeeling over de leden, geene winstverdeeling, en eindelijk, omstreeks 1813, tot winstverdeeling over het verbruik. Maar zelfs deze laatste werkwijze leidde niet tot het doel, dat eerst bereikt werd, toen in het:

2e tijdvak (1844—1864) de Rochdale (spr. uit: Rotsjdeel) equitab 1 e (rechtvaardige) pioniers-vereeniging, met 28 leden en ƒ 336 kapitaal werd opgericht, volgens het door C. Howarth uitgevonden stelsel van: verkoop tegen marktprijs a contant, winstverdeeling over het verbruik, gepaard met kapitaalvorming uit dividend en ander spaargeld der leden, loen eenmaal het succes van deze vereeniging met dit stelsel, door G. J. Holyoake (spr. uit: Holiook) in zijn beroemd boek: „Geschiedenis der Rochdale-pioniers, of Eigen hulp door het volk" (1857/8) meer algemeen bekend gemaakt was, liep alles verder als van een leien dakje. Er werden vele dergelijke vereenigingen in Engeland en Schotland opgericht, die, dank zij de propaganda der zoogen. Christelijke socialisten (o.a. Maurice, Hughes, (spr. uit: Joez) en vooral Neale (spr. uit: Niel), later secretaris van den Engelschen coöp. bond; zie blz. 12), in 1852, bij de eerste Engelsche coöperatie-wet wettelijke regeling verkregen. Deze loop van zaken leidde vanzelf tot het:

3e tijdvak (1864—1872), waarin de Engelsche coöp. groothandel (wholesale, spr. uit: hoolseel) te Manchester

Sluiten