Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van drukwerk, kleederen en meubelen te Pelawon-Tyne (1902), van thee-plantages in Ceylon (1902, voor gezamenlijke rekening met den Schotschen wholesale)! van fabrieken van wollen goederen te Leicester (1903), van eene vruchten-kweekerij te Marden (1904), van fabrieken van boter te Brislington (1904), van borstelwerk te Huddersfield (1904), van geweven goederen te Bury (1905), van korsetten te Desborough (1905), van meel te Rochdale (1906), te Oldham (1906) en te Manchester (1906), van wollen goederen te Huthwaite (1908), van zeep te Silvertown bij Londen (1908), van ijzeren- te Keighley (1908), van metalente Dudley (1908) en van ti nnen goederen te Birtlev (1908); y

bevrachting van eigen stoomschepen, sinds 1876, waarvan er thans vier (New Pioneer, Fraternity, Dinah en' Briton) in geregelden dienst tusschen Garston—Rouen en Manchester—Rouen, heen en weêr varen;

uitgave van een maandblad sinds 1896, het „Wheatsheaf record" (spr. uit: Wietsjief rekkert, d. i. Korenschoofgedenkschrift, zoo geheeten naar het zegel CWS., dat een schoof met de leus: „Labor and wait", d.i. „Werk en wacht", vertoont) hetwelk thans in + 350.000 exemplaren onder ± 500 winkelvereenigingen verspreid wordt; benevens eindelijk nog van een zeer belangrijk Jaarboek (te zamen met den Schotschen wholesale) sinds 1885.

Dusdoende is de CWS., onder de bekwame leiding van zijn bestuur (J. F. W. Mitchell, voorzitter, 1874—1895, thans J. S h 11111 o, voorz.), te zamen met den Schotschen wholesale (W. Maxwell, voorz. 1882-1908, thans voorz. v. d. Internat, coöp. bond), in den tijd van eene halve eeuw tot één der grootste, zoo niet hèt grootste handelshuis van de geheele wereld opgegroeid, dat ten voorbeeld voor de Groothandels-vereenigingen in alle andere landen (ook voor onze Handelskamer te Rotterdam, sinds 1890) gestrekt heeft. De onderlinge samenwerking der verschillende

Sluiten