Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrouwen voor de coöperatie tracht te winnen. — Het erkende hoofd-orgaan van de coöp. beweging is het weekblad: de Co-op. news (d. i. nieuws), dat sinds 1870, eveneens te Manchester, uitgegeven wordt, en thans in bijna 100.000 exemplaren verschijnt, onder de leus: „In things essential, Unity; in things doubtful, Liberty; in all things, Charity", (d. i.: In hoofdzaken, éénheid; in bijzaken, vrijheid; in alle zaken, verdraagzaamheid), waarmeê het algemeen gehuldigde standpunt van strikte neutraliteit in staatkundige en godsdienstige aangelegenheden voor deze geheele wijdvertakte organisatie kernachtig is aangegeven.

Sluiten