Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de stad en in de voorsteden, door het uitzenden van filialen langzamerhand in de „coöperatieve Sahara", zooals men Londen wel genoemd heeft, door te dringen, maar, van de voorsteden als Woolwich en Stratford, waar stores met resp. 27.000 en 20.000 leden bestaan, afgezien, tieren in het hart der stad alleen vereenigingen van het zoogenaamde Civil service-type — een bastaardtype, half naaml. vennootschap, half coöperatie, met aandeelhouders, die de winst opstrijken, en leden die tegen eene jaarlijksche bijdrage het recht verkrijgen, om in de winkels tegen lagen (bijna kost-) prijs hunne benoodigdheden te koopen, zoodat voor hen sparen en kapitaalvorming wègvalt. De voornaamste van die vereenigingen zijn: de Army and Navy (Leger en vloot-) vereeniging, Victoriastreet, en de Civil service co-op. society, (Ambtenaren-winkelvereeniging, opger. 1864) Haymarket, de laatste met (1908) 74.057 leden en £ 1.663,418 omzet. Bovendien vindt men in Londen nog eenige onaanzienlijke productievereenigingen (van broodbakkers, boekbinders, ingenieurs, kleermakers, photographen, bouwers, schoenmakers en machineschrijvers) en de groote Agricultural and horticultural association (Land- en tuinbouw-vereeniging), met (1908) 3240 leden.

Maandag, 8 Augustus.

(Londen en Silvertown).

Bezoeken aan de Kantoren en magazijnen, en aan het „I heepaleis' der CWS., in de L e m a n- en G rovestreet, Middagmaal. Vertrek naar Silvertown; bezoek aan de Zeepfabriek. Terugkeer naar Londen. Hötel. Avondeten.

Dinsdag, 9 Augustus.

(Reis naar Luton en Leicester).

Vertrek naar St, Pancras-station, een van de mooiste stations van de wereld. Eerst bij Cricklewood komt

Sluiten