Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men uit de Londensche huizenzee in het open veld. Over St. Albans (zoo geheeten naar een Romeinsch soldaat, den eersten Christen-martelaar van het eiland) met een van de grootste en schoonste kerken van Engeland, naar Lu ton (spr. uit: Ljoeton) aan de Lea, met een bloeiende stroohoedenindustrie. Uitstappen voor het bezoek aan de Cacao- en chocoladefabriek CWS. Middagmaal. Terug naar het station. Voortzetting der spoorreis. Door een tunnel, langs heuvelachtig landschap, over Bedford, waar de beroemde Bunyan, schrijver van de „Pilgrims progress" leefde (1628— 1688), langs en zesmaal over de Ouse, dan langs de Ise, over Kettering, met een store van + 7600 leden en een vijftal bloeiende productie-vereenigingen, naar Leicester (spr. uit: Lester) aan de Soar, met + 211,000 inwoners, een centrum voor schoenen- en gebreide goederen-industrie, en voor de jacht. Uitstappen. Hotel. Avondeten. — De stad staat op de plaats van een Romeinsche vestiging, en is volgens overlevering gesticht door King Lear, de bekende figuur uit Shakespeare's drama van dien naam. In het midden een klokketoren van 1868, met de afbeeldingen van vier weldoeners der stad. De kerk St. Mary de Castro dagteekent van 1107, en ook de overblijfselen van het kasteel zijn uit den Normandischen tijd. De plaatselijke store is een voorbeeldige inrichting met (1908) 18.582 leden en éi 434,671 omzet.

Woensdag, 10 Augustus.

(Leicester, reis naar Huthwaite en Manchester).

Bezoek aan de Schoen- en laarzenfabriek CWS. Middagmaal. Terug naar het station. Voortzetting van de spoorreis. Langs heuvels, over de Soar en de Trent, door het Derwent-dal, over Derby aan de Derwent, met een bloeienden store van (1908) 22.661 leden met € 539,432 omzet, over de Derwent en het Derwent-kanaal, dan door heuvels, over Sutton-junction naar Huthwaite, Uitstappen. Bezoek

Sluiten