Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bergen en elders heen, waar dan eenig Metaal enz. in de aarde schuilt zal het einde der roede zig van zelf sterk nederwaarts buigen.

In Duitschland heeft men een spreekwoord dat als die Nuse wohl gerathen, es ein gutes Jahr von heirathen ist, und die Kinder wohl gerathen. Om den oorsprong van dit spreekwoord te weten, so moet men aanmerken, dat in Duitschland zeer vele goede Hazelnoten in het wild groeyen en dat de Boere en andere meisjes veel de gewoonte hebben om als de Noten ryp zyn dezelve in de Bosschen uit vermaak te gaan plukken, waarby zig dan doorgaans de jonge Vryers weten te voegen, en in die Notebosschen veeltyds, door Venus en Cupido aangedreven, met de Meisjes over eene Huwelyks-fcake eens worden.

Aanmerkelyk is hetgeen men leest in de heilige Bladen, Genesis 30 vs. 37 en 38: Namelyk dat Jacob door middel van met witte strepen geschilde roeden van den Hazelaar, Populier en Kastanien in de Goten en Drinkbakken te leggen, aan de schapen van de Kudde Labans wit en zwart gesprenkelde, gespikkelde en geplekte Lammeren deed voertbrengen.

De mystieke kracht van den Hazelaar als wichelroede is thans beperkt tot het opsporen van water in den bodem, geschiedende door personen, die door familietraditien geheel op de hoogte gebleven zouden zijn van alle manipulatien en tooverspreuken.

Nork, dans sa Mythologie deutsche Volkssagen und Volksmarchen (Stuttgart 1848. 153) nous apprend que par des baguettes de noisetier, on force les sorcières a rendre aux animaux et aux plantes, la fécondité qu'elles leur avaient enlevée. En Bohème on vénère une chapelle élévée en honneur de la vierge Marie ,,im Haselstrauche," en souvenir d'un boucher auquel une statue de la Vierge,

Sluiten