Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofdstuk ix. Bijzondere regelingen der verantwoordelijkheid van deelnemers en begunstigers, [blz. 204—225].

1. Bijzondere regelingen t. a. v. de verschillende soorten van deelneming.

§ 142. Benden en boosdoeners vereenigingen (blz. 104) — § 143. Gewone en politieke benden (blz. 105). — § 144. Speciale bepalingen betr. vereenigingen en benden (blz. 20(1). — § 145. Regeling van het Ontwerp (blz. 207). — § 146. Noodzakelijke deelneming (blz. 207). — § 147. Deelneming als zelfstandig delict (blz. 208). — § 148. Deelneming "door ambtenaren, geneesheeren en apothekers (blz. 210). — II. Bijzondere bepalingen betreffende uitlokking. § 149. Uitlokking als zelfstandig delict (blz. 211). — § 150. Opruiing (blz. 211). — III. Bijzondere bepalingen betreffende begunstiging § 151. Wangteboesandelicten. (blz. 213). — s 152. Begunstigingsgevallen in bet bijzonder deel Swb. 1. (blz. 215. — § 153. De begunstiging in het Ontw. (blz. 216). — IV. De regeling der verantwoordelijkheid van deelnemers aan delicten, door middel van de drukpers gepleegd. § 154. Vrijheid van drukpers. — Overzicht van den inhoud van het drukpers reglement (blz. 217). — § 155. De deelnemers aan drukpersdelicten (blz. 219). — § 156. De regeling der verantwoordelijkheid volgens het drukpers reglement (blz. 220). — § lo7. Stelsel van het Ontwerp i blz. 221', § 158. Slotopmerkingen (blz. 223). —

Hoofdstuk X. De Straftoemeting. — Verzachtende, verschoonende en verzwarende omstandigheden [blz. 226—249.] § 159. Algemeene opmerkingen omtrent de vrijheid, den rechter t. o. v. straftoemeting verleend (blz. 226). — § 160. De verzachtende omstandigheden in art. 37 Swb. 1. met name genoemd (blz. 228). — § 161. Enkele andere verzachtende omstandigheden (blz. 232). — § 162. De stiatA eimindt ring in geval van verzachtende omstandigheden (blz. 235). — § 163. De verschoonbare gevallen volgens het Swb. I. (blz. 235). § 164. Uitsluitingvan verschoonbaarheid (blz. 237). — § 165. Algemeene opmerkingen betr. het stelsel van verzacht: en verschoonende omstandigheden ; geschiedenis daarvan (blz. 238). — § 166. Het stelsel van het Ontwerp (blz. 239). — § 167. Algemeene opmerkingen betreffende verzwarende omstandigheden (blz. 240). — § 168. Ambtelijke hoedanigheid als verzwarende omstandigheid volgens Swb. 1. (blz. 241). — § 169. Ambtelijke hoedanigheid als verzwarende omstandigheid volgens Ontw. (blz. 242). — § 170. Algemeene opmerkingen betr. recidive (blz. 243). — § 171. Recidive volgens de geldende strafwet (blz. 244). — 172. Recidive volgens het Ontwerp (blz. 246). — § 173. Ernstig karakter der recidive. Nieuwere strafstelsels (blz. 248). —

Sluiten