Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdstuk XI. De Straftoemeting. — Samenloop; voortdurende en voortgezette delicten (blz. 250—267.)

§174. Begrip van samenloop: in liet algemeen [blz. 250], — § 175. Méérdaadsche samenloop of concursus realis [blz. 251]. —§ 176. Voortgezette delicten of delicta continuata [blz. 251]. — § 177. Samengestelde delicten [blz. 258J. — § 178. Voortdurende delicten of delicta continuo, [blz. 258]. — § 179. Eéndaadsche samenloop of concursus idealis. Lex specialis en lex generalis [blz. 254], — § 180, Schijnbaar- ééndaadsche samenloop, [blz. 255]. — § 181. Résumé [blz. 256]. - § 182. Stelsels van straftoemeting in geval van meerdaadschen samenloop [blz. 257]. — § 183. De straftoemeting bij ééndaadschen samenloop [blz. 2581. § 184. Stelsel der geldende strafwet [blz. 259]. § 185. Behandeling van samenloopende delicten als een of meer strafzaken [blz. 260]. — § 186. Toepassing van art. 806 I. R. [blz. 261]. — § 187. , Concursus idealis en voortgezet delict volgens Ontwerp [blz. 262]. — § 188. Regeling van den regelen samenloop volgens Ontwerp [blz. 263J-. — § 189. Verschillende bepalingen in het Ontwerp in verband met regelen samenloop [blz. 265]. —

Hoofdstuk XII. Verval van het recht, tot strafvordering en van dat tot strafvoltrekking, (blz. 268.)

§ 190. Algemeene opmerkingen (blz. 268], — A. Verval van het recht tot strafvervolging volgens geldend recht. § 191. Rechterlijk gewijsde [blz. 289]. — § 192 Amnestie en abolitie. — Dood van verdachte of beklaagde blz. 271]. — § 193. Verjaring [blz. 272]. — §194. Afdoening buiten proces, [blz. 274]. — § 195. Eenige andere gevallen [blz. 276]. — B. Verval van het recht tot straf voltrekicing volgens geldend recht. § 196. Dood van den veroordeelde [blz. 277], — § 197. Gratieverleening [blz. 277]. — § 198. Verjaring, en het geval van a. 254. Swl). I. [blz. 279], — C. Verval van het recht tot strafvervolging, en van dat tot strafvoltrekking volgens het Ontwerp § 199. Verval van het recht tot strafvervolging volgens Ontwerp ]blz. 280]. — § 200. Verval van het recht tot strafvoltrekking volgens Ontwerp [blz. 281].

Literatuuropgave (blz. 284.)

Register op de in dit werk behandelde Wettelijke bepalingen (blz. 285.)

Sluiten