Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. de uitgever (resp. de drukker) wist of moest verwachten, dat de dader (resp. de lastgever tot drukken) op het tijdstip der uitgave (resp. van het drukken) strafrechtelijk niet vervolgbaar, of buiten Ned. Indië gevestigd zou zijn.

Naar omstandigheden kunnen deze delicten klachtdelicten vormen (a. 438 Ontw.)

In bovengenoemde gevallen zijn uitgever en drukker dus strafbaar voor het uitgeven of drukken op zich zelf; onverminderd hunne medeverantwoordelijkheid voor den straibaren inhoud van het geschrift, indien opzet kan worden bewezen.

Ten onrechte heeft men deze delicten onder begunstiging gebracht.

Sluiten