Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De verjaringstermijn begint op den dag na dien, waarop cle rechterlijke uitspraak kan worden ten uitvoer gelegd (dus niet: waarop het vonnis kracht van gewijsde heeft bekomen, zooals dit volgens onze geldende strafwet is bepaald; men denke aan de bepalingen van artt. ,!521/.-Ï2.-Ï T. R. i. Rij ontvluchting gedurende het ondergaan der straf begint een nieuwe verjaringstermijn te loopen op den dag na dien der ontvluchting, terwijl de termijn wordt geschorst in de twee in het laatste lid van a. 74 genoemde gevallen (a. 74 Ontic).

c. Door grafieverleening. Ook hiervan wordt in het Ontwerp geen gewag gemaakt.

Sluiten