Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In dezelfde vergadering van 4 JUNI 1910 is de volgende motie met algemeene stemmen aangenomen :

„De LIBERALE UNIE, uitgaande van het „beginsel, dat het openbaar lager onderwijs „moet leiden tot Christelijke en maatschap„lijke deugden, spreekt als haar oordeel uit, „dat. opwekking van vaderlandsliefde en van „eerbied voor ons grondwettig Koningschap „behoort tot de taak van dat onderwijs."

Sluiten