Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WOORD VOORAF.

Gaarne voldoe ik aan het tot mij gekomen verzoek, om liet hier volgend geschrift met een enkel woord in te leiden. De schrijver, Ds. Straatsma, treedt hier niet op met wetenschappelijke pretentiën, maar hij wil zeker ook niet geacht worden de hand te lichten met ernstigen arbeid. Dat heeft hij dan ook niet gedaan. Hij geeft wat hij belooft. Hij noemt zijn boekje nederig: een Proeve van eene beknopte populaire Christelijke Ethiek. Wat hij er niet kon bijvoegen, voeg ik er bij: zijn proeve is ernstig en welgeslaagd. Ik zou met hem gaarne dit werkje zien in handen van ontwikkelde en belangstellende gemeenteleden, van Godsdienstonderwijzers, Christelijke Onderwijzers, Zendeling Kweekelingen, Theologische Studenten en waarom niet ook van jonge Predikanten ? Met veel vrucht zal het geraadpleegd worden door hen, die voor een examen „zitten", als wij hier in Holland zeggen, en ook door hen, die reeds „gezeten" hebben.

Mogen schrijver en uitgever veel genoegen aan deze uitgave beleven!

Groningen, 17 Oct. 1900.

Dr. IS. VAN DIJK.

Sluiten