Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dienst gesteld van en geheiligd door Hem, in wien men leeft, en die, omdat Hij volmaakt was, en alle zielsgesteldheden bij Hem in volkomen harmonie waren, niet een bepaald karakter, maar den vollen mensch te aanschouwen gaf. Maar Christus is het eene hoofd, en dezijnen, zijne verschillende leden, vormen tezamen het eene lichaam, ieder zijne eigenaardige plaats innemend. Petrus blijft sanguinicus, bij wien de vatbaarheid voor indrukken het sterkst zal blijven, maar hij zal er steeds standvastiger onder worden en tot een werkzaam vruchtbaar leven in staat gesteld. Paulus blijft cholericus, bij wien de behoefte om te handelen de overhand zal behouden, maar in al zijne handelingen, zal hij steeds meer geleid worden door den diepen indruk, dien de verschijning van Christus op hem heeft gemaakt, en dien zijne voortdurende openbaringen op hem blijven maken. Thomas blijft Melancholicus en zal altijd behoefte hebben aan het innerlijk aanschouwen van de werkelijkheid der eeuwige dingen, maar ook als zijn natuurlijk oog niet ziet zijn zwaarmoedigen twijfel steeds meer door krachtig geloof overwinnen. Nicodemus blijft flegmaticus, en zal nooit de beweeglijkheid van Petrus of de kracht van Paulus verkrijgen, maar er zal een tijd komen, waarin hij in alle kalmte en vastberadenheid een werk zal doen, waarvoor zelfs geen apostel te vinden is.

Zoo ontwikkelt zich het Christelijk leven, bij den een met groote omkeeringen, bij den ander met nauw merkbare overgangen, maar bij ieder overeenkomstig zijne persoonlijkheid, en zoo wordt ieder als een levende steen mede gebouwd tot een woonstede Gods in den Geest. Ef. 2 : 22.

§ 15. De hulpmiddelen van het Christelijk zedelijk leven.

De ontwikkeling van het Christelijk zedelijk leven is evenzeer als zijn ontstaan Gods werk. Maar het is Gods werk in en

Sluiten