Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkt, die de blijde boodschap van heil en leven te brengen hebben. Zoo wordt de Christen geroepen tot Zendingsijver. Gelukkig is een der schoonste dingen, die van onze eeuw gezegd kunnen worden, dat zij de eeuw der Zending is. En gelukkig ook begint van allerlei zijden het goed recht en het hoog belang der Zending te worden erkend. De regeeringen beginnen te vragen of de zendelingen niet de hechtste steun voor hare koloniale bezittingen zijn. Kooplieden hebben reeds uitgerekend hoe groote sommen ieder zendeling jaarlijks aan den handel aanbrengt.^ De wetenschap begint te erkennen welke groote diensten de Zending reeds aan haar bewezen heeft. De voorstanders van beschaving moeten verbaasd vragen, hoe de Zending heeft uitgewerkt, wat zij te vergeefs beproefd hebben. Het zijn alleen nog de achterblijvers, de onkundigen, die over de Zending de schouders ophalen, of er zich met eene aardigheid afmaken. En ook de gemeente begint te ontwaken, en te beseffen, dat de Heer een antwoord wil op de vraag: „Waar zijn uwe broeders?" en dat de Zending eene onafwijsbare roeping is. Maar deze dingen zijn nog slechts een begin. Vraag slechts hoe groot het aantal bezoekers is van onze weinige zendingsbidstonden, hoevelen er zijn, die met eenige belangstelling de Zendingsberichten lezen. Vergelijk slechts de sommen, die voor de Zending worden besteed met hetgeen, wij zeggen niet aan weelde, maar aan veel erger dan weelde wordt uitgegeven. En het is duidelijk, terwijl wij te roemen hebben in de gioote dingen die de Heer heeft gedaan, past den Christenen verootmoediging en schuldbelijdenis, voor het weinige dat zij deden.

Er moet wat meer tijd gevonden worden om bekend te worden met de ellende der heidenwereld, met den moeilijken arbeid der zendelingen zoowel als met de overwinningen, die het evangelie reeds behaalde, al zullen er ook wat

Sluiten