Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdstuk I.

Het Begin. BERESCHITH BARA ELOHIM.

GrEN. I : 1.

In den beginne schiep God den hemel en de aarde.

Zoo staat er! Een woord, dat heenklinkt door de gansche geschiedenis der menschheid. Hoor, wat de volkeren zingen sinds duizende jaren; vraag hun wat de hoeksteen en het fundament hunner wereldbeschouwing, wat de kern van hun mythologiën en* godsdienststelsels is, en van pool tot pool in de oude en de nieuwe wereld klinkt u één antwoord tegen: „In den beginne schiep God den hemel en de aarde." Wel hebben zij dikwijls, ofschoon zij God kenden, Hem als God niet verheerlijkt, maar zich naar de begeerten hunner harten, andere goden en halfgoden aangenomen, die dichter bij hen stonden en hen meer aantrokken dan de verhevene, ongenaakbare Godheid.

Toch erkenden hun wijzen die Godheid steeds en hunne priesters leerden van haar.

Zoo vinden wij bij de Grieken en de Romeinen den Demiurgos, die vóór .Jupiter en zijn vader Saturnus bestond; en bij de Egyptenaren „Atoum" „den onge-

Sluiten