Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verlicht en verheldert, klaar en duidelijk maakt, wat zonder haar donker blijven zou; met andere woorden, dat zij in overeenstemming blijken te zijn met het zijnde. Dat een wijs God — want een onwijs God zou geen God zijn — de wereld geschapen heeft verklaart de doelmatigheid, die haar in stand houdt, en zonder welke zij in puin zou vallen. Door haar toch is het oog voor 't licht, het oor voor het geluid, de mond en de maag voor de voeding, de voet voor het gaan, de ziel voor het denken en de geest voor de waarheid, geschapen. Dat een heilig God — want een onheilige zou een duivel zijn — de wereld geschapen heeft, is een verklaring voor 't feit dat er in de wereld een zedeleer bestaat, en dat zelfs in de stoffelijke wereld en in 't leven des lichaams het verkeerde en het tegennatuurlijke, het misbruik en de bandeloosheid zijn straf met zich brengt. Dat verklaart de angst van den moordenaar, het gevoel van beschaming van den leugenaar, die op heeterdaad betrapt wordt en het geweten waarvan men niet loskomen kan.

Dat een goede God. — „onze lieve Heer" le bon Dieu, il buon Dio, zeggen ook de armsten, deze wereld geschapen heeft, verklaart ons waar de levenslust, die alle menschen met elkander gemeen hebben, vandaan komt, en dat machtige, onuitroeibare verlangen der ziel naar grootheid en macht, bezit en genot naar licht zonder schaduw en eeuwig leven. Indien een booze God de wereld gemaakt had, zou duisternis en haat, dood en verderf, vernietiging

Sluiten