Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van gedaanteverwisselingen vertoont zich plotseling het oude, stalen, onveranderlijke gezicht, zelfs de kleinste trek is niet veranderd. Hunne invallen en neigingen zijn onberekenbaar; twee volkomen onschadelijke elementen vormen te samen een doodelijk gif. In zwavelzuur smelt het harde koper, maar het zachte lood niet. De begeerigr zuurstof verbindt zich met alle lichamen, alleen niet met fluor; waarom niet? Koud en koud maakt heet; het vaste en vloeibaren te zamen een onzichtbaar gas. Twee donkere vloeistoffen vormen te zamen een helder water. Uit zwarte steenkool ontstaan de prachtigste kleuren; uit kwalijkriekende teer welriekende vruchtessencen, geschikt voor de bereiding van ananas- en perzikengelei. Uit een steentje (karbiet) en water ontstaat een heldere vlam; werp een stukje metaal (calcium of magnesium) in het water en het staat dadelijk in lichte laaie!

En welke huiveringwekkende krachten liggen in deze stof verborgen! Doop boomwol in salpeterzuur en met 50 kilo ervan kunt gij het grootste pantserschip, dat twaalf millioen kostte in den grond boren en 600 menschen dooden. Of giet een paar lepels salpeterzuur in zachte glycerine en laat het mengsel (nitroglycerine) ontploffen, zoo verbrijzelt het u en al wat zich in de kamer bevindt. „Weet gij, o slaaf" zoo roept dreigend deze gansche wereld der stof den menschen toe, „dat ik macht heb u te vernietigen ? ... En de geest antwoordt vermetel: „Welaan, en ik heb macht u te verachten".

Een andere vraag betreft den afstand tusschen

Sluiten