Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou ik dan niet wenschen Hem persoonlijk te leeren kennen en Hem eindelijk te zien van aangezicht tot aangezicht ? Indien Hij is de oorsprong van alle dingen en de schepper van alle geesten, hoe zouden dan deze geesten niet behoefte hebben van Hem zelf een antwoord te ontvangen op al hunne vragen, een oplossing van alle raadselen, uit Zijn mond eindelijk te vernemen het gejqeim van hun bestaau ? Zouden wij werkelijk bevredigd en volkomen zalig kunnen zijn, als wij eeuwig meesterwerken bewonderden, zonder ooit hun schepper en formeerder te zien? Indien deze God de liefde is, zou hij zich dan eeuwig verborgen kunnen houden voor hen, die Hem liefhebben ? Neen, Hem te zien, dat is het hoogste verlangen van Zijn schepselen, en hij, wien deze wensch niet brandt in het hart, zou Hem waarlijk zeer zwak beminnen. Dit onuitroeibaar verlangen God te zien, deze dorst, eenmaal Zijn aangezicht te aanschouwen, is het zekerst bewijs hiervoor, dat Hij eenmaal zich aan Zijn kinderen vertoonen zal. Alle volkeren hebben dat gevoeld. „Wanneer een mensch", zeggen de Arabieren, „midden in een verteerend vuur, God kon aanschouwen, dan zou hij de hoogste zaligheid ervaren" „Toon mij uwe heerlijkheidzoo bad Mozes, toen deze God hem verzekerde van Zijn welbehagen.

Dit weet ik maar al te goed; hier beneden is deze God voor ons onzichtbaar. Hij woont in een ongenaakbaar licht, geen mensch heeft Hem ooit gezien of kan Hem zien. Wanneer ik echter eenmaal niet meer een mensch zal zijn, maar de broeder van den

Sluiten