Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stof en hoe klonken de koren der hemelsche heirscha-

ren altijd voller en machtiger.

Daarna schiep God de aarde. Wanneer, waar, hoe . Daarover deelt de schrift ons niets mede. Over deze schepping van de oer-aarde kennen wij alleen het woord van Jehovah tot Job: „Waar waart gij, toen ik de aarde grondde, toen de morgensterren te samen vrolijk zongen en al de kinderen Gods juichten (Tob 38* 4a 7). Dit woord bevat ook een terechtwij ziging! 'Dié schepping greep niet plaats om der menschen wil. Maar welke horizonten openen zich me voor den geest in dit woord! Wat voor een scheppingswerk Gods in het zalig licht moet deze aarde wel niet geweest zijn, dat de vorsten des lichts Godter ovei'preze ^ en alle Godszonen over haar in luiden jubel uitbarstten

Ontzaggelijke, onbegrijpelijke dingen geschied echter. In deze schepping vol licht, vol van heer y

wezens, machtig in kracht, ^ ^ door

den in den oceaan van het absoluut goe en door licht, ontstond een zwart plint m 'hart™n een der vorsten des lichte. Het kwade ontstond! Midden in de zee van liefde, de haat; in de waarheid, de leng , in het groote zalige ,ja"-koor der schepselen een ,neen .

Waar, wanneer, hoe ontstond het k«a .

Lucifer toen hij nauwelijks geschapen was ot doorleefde hij in 't zalig licht duizend millioen van die «ogenblikken, die wij hier beneden jaren noemen, of een zelfde getal zonnejaren, -aarvan een sterrekundige zegt : een zonnejaar stad.niet der g millioen jaren der aarde gelijk. Steeg hij altijd lioogcr,

Sluiten